Общи условия

Общи условия

Резервации:
Можете да направите временна резервация за избрана от Вас програма или туристически пакет по телефон, факс, електронна поща или лично в офиса на фирмата, или при оторизираните ни представители за определения регион, като в резервацията задължително трябва да посочите трите имена на латиница по паспорт и ЕГН на всички пътуващи. Резервацията ви ще бъде активна в рамките на следващите 24 часа за самолетните програми и 72 часа за автобусните програми, в рамките на които следва да внесете вашия депозит.

Депозит:
Вашата резервация се счита за окончателно потвърдена след внасяне на депозит в размер на 30% от цената за автобусните програми и 50% от цената за самолетните програми (освен ако в програмата или договора изрично не са упоменати други суми) и подписване на договор между агенцията и потребителя.

Окончателно плащане:
Остатъкът до пълната сума трябва да се внесе най-късно до 10 работни дни преди датата на пътуване (ако при подписването на договора с агенцията не е упоменат друг срок). В случай че това не стане, пътуването се счита за анулирано по Ваша вина. Депозит не се възстановява. Всички плащания се извършват в национална валута по курса на БНБ за деня.

Необходими документи:
За страните, с които сме в безвизов режим, ви е необходим задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на завръщане от екскурзията или лична карта.Само с лична карта пътуваме във всички страни от ЕС, както и в Швейцария, Норвегия, Исландия, Хърватска, Македония и Сърбия. В останалите страни по света пътуваме със задграничен паспорт. За деца под 18 години, пътуващи без родители, е необходимо нотариално заверено родителско съгласие за излизане в чужбина; ако е с единия родител, е необходимо съгласието на другия. Граничните власти изискват копие на декларацията. Чужди граждани, желаещи да пътуват с агенцията трябва да се информират за визовия режим на тяхната страна със страните включени в съответната програма. Български граждани могат де се информират за визовия режим спрямо тях и срока за получаване на необходимите визи в сайта на Министерство на Външните работи: http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5256

Транспорт:
Транспортът по автобусните програми се извършва с комфортни туристически автобуси категория ***, които отговарят на всички законови изисквания за превоз на пътници в чужбина. От десет до седем дни преди датата на заминаване всеки турист може да получи в писмен вид в офиса на туроператора информация за фирмата – превозвач съгласно чл. 30, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма. По време на пътуването автобусът се движи по график, съобразно международните закони за движение. Абсолютно е забранено тютюнопушенето и консумацията на алкохол. От хигиенни и други съображения тоалетната в автобуса не се ползва. При нужда групата спира извънредно. Туроператорът разпределя местата в автобуса. При самолетните програми, в момента на резервация, преди подписване на договора, ви информираме за авиокомпанията превозвач.

Хотели:
Настаняването по време на пътуването както при автобусните, така и при самолетните програми е в различни видове хотели. Ето ви описание на някои от тях: Akena, Premier Classe, Etap – икономичен тип хотелски вериги, стаи с 3 легла (спалня + легло), баня, санитарен възел, телевизор, кодово заключване на стаите; Formula 1 – икономичен тип хотелски вериги, стаи с 3 легла (спалня + легло), телевизор, кодово заключване на стаите, баня и санитарен възел на етажа; младежки хотели – много разпространени в Европа; широки и удобни стаи с 3, 4 и повече легла, баня и санитарен възел в стаята или на етажа, отлична хигиена, перфектно обслужване; хотели 2*, 3*, 4* и 5* - съгласно изискванията за категорията в съответната държава.

Настаняване:
По правило настаняването в хотелите се извършва след 14 ч. в деня на пристигане, а освобождаването на хотелските стаи се извършва до 10 ч. за групови настанявания и до 12 ч за индивидуални резервации в деня на заминаването. По изключение /в някои хотели в Испания напр./ освобождаването във всеки случай е до 10 ч. Когато е упоменато/предплатено друго тези часове се конкретизират в съответната програма.

Застраховки:
Мартини Турс ООД има сключен Застрахователен договор по силата на чл.42 от ЗТ със застрахователна компания Алианц България с полица № 13160160390000012. Потребителят има възможност да сключи застрахователен договор, със застрахователно дружество по избор, за покриване на разходите в случай на отказ от пътуването, независимо от причините.

Отговорности:
Агенцията носи пълна отговорност за качеството на всички услуги включени в програмата освен в случаите: при претенции и рекламации на услуги, обещани или предложени на клиента в друг вид освен в писмен; при промяна на програмата поради независещи от нас обстоятелства и непреодолими събития - като такива се считат влошени метеорологични условия; усложнена обстановка по пътищата; промени в часовете на пътуването, закъснения, отмяна на полети, промени на полетно разписание по вина на авиопревозвача; забавяне на гранични пунктове; оказване на помощ на турист; национални и религиозни празници; масови обществени прояви; стачки и други изключителни обстоятелства. При тези случаи агенцията си запазва правото на промени в програмата и на действия според възникналата ситуация, без да дължи неустойки за това; при самоволно отклонение на турист от групата; при неспазване указанията на представителя на фирмата, придружаващ групата; при откраднато, загубно или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при отказ или замяна на туристическа програма по времена самото пътуване; при неспазване от страна на туристите на законите на съответната държава, независимо дали са запознати с тях или не;

Откази, анулации и неустойки при автобусни програми:
1. ПОТРЕЛИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение не по-късно от 60 работни дни преди датата на тръгване.
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 30 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 40 работни дни преди датата на тръгване.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 50 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 20 работни дни преди датата на тръгване.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 75 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 10 работни дни преди датата на тръгване.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да преотстъпи пътуването си на друго лице като се задължи да уведоми агенцията не по-късно от 5 работни дни преди пътуването. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи неустойки и обезщетения. Подписа на потребителя се приема за гаранция, че неговия заместник е запознат с всички условия на пътуването.
6. При отказ от договора след срока по чл. 5 /преотстъпване/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 100 % от общата цена на пътуването.
7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже договора без да дължи неустойка или обезщетение ако не му бъде предоставен застрахователен договор покриващ причинени вреди при неплатежоспособност, несъстоятелност, не разплащане с контрагента, по силата на който Застрахователят възстановява платените от туриста суми, както и разликата от не представените услуги уговорени в договора. Отказът става в писмена форма пред агенцията преди началото на пътуването.
8. Агенцията може да отмени пътуването без да дължи неустойки ако за него е необходим минимум от 40 души и този брой не е набран 7 работни дни преди пътуването. Агенцията е длъжна да уведоми в горепосочения срок потребителя.
Посочените по-горе срокове за анулации и неустойки са валидни освен в случай, че в договора не са посочени други.

Откази, анулации и неустойки при самолетни програми:
1. ПОТРЕЛИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение не по-късно 40 работни дни преди датата на отпътуванев случай, че все още не е издаден самолетния билет. В случай, че самолетния билет е издаден ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на самолетния билет.
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 30 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 30 работни дни преди датата на отпътуване в случай, че все още не е издаден самолетния билет. В случай, че самолетния билет е издаден ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на самолетния билет.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 50% от крайната цена на пътуването не по-късно от 20 работни дни преди датата на отпътуване в случай, че все още не е издаден самолетния билет. В случай, че самолетния билет е издаден ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на самолетния билет и направените други разходи от туроператора за неговото пътуване. След този срок суми не се възстановяват.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да преотстъпи пътуването си на друго лице като се задължи да уведоми агенцията не по-късно от 10 работни дни преди пътуването в случай, че все още не е издаден самолетния билет. В случай, че самолетния билет е издаден ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на самолетния билет. Остатъкът до внесената сума се прехвърля по договора на лицето, което замества потребителя. Подписа на потребителя се приема за гаранция, че неговия заместник е запознат с всички условия на пътуването.
5. При отказ от договора след срока по чл. 4 /преотстъпване/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 100 % от общата цена на пътуването.
6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже договора без да дължи неустойка или обезщетение ако не му бъде предоставен застрахователен договор покриващ причинени вреди при неплатежоспособност, несъстоятелност, не разплащане с контрагента, по силата на който Застрахователят възстановява платените от туриста суми, както и разликата от не представените услуги уговорени в договора. Отказът става в писмена форма преди началото на пътуването.
7. Агенцията може да отмени пътуването без да дължи неустойки ако за него е необходим минимум от определен брой туристи и този брой не е набран 7 работни дни преди пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми в горепосочения срок потребителя.
Посочените по-горе срокове за анулации и неустойки са валидни освен в случай, че в договора не са посочени други.
Рекламации: при неизпълнение на договора потребителят има право да направи рекламация в писмена форма /по факс, електронна поща, в офиса на фирмата/ не по-късно от 7 дни след приключване на пътуването.