Фирмени данни

Фирмени данниТО/ТА МАРТИНИ ТУРС ООД
Седалище и адрес на управление:
Варна жк.Вл.Варнанчик 11;
ЕИК 203737613;
МОЛ Мартин Маринов - Управител
Удостоверение за регистрация като туроператор № РК- 01-7537

Адрес за кореспонденция:
Варна ул. Генерал Киселов 15
Тел: +359894466775

Банка ДСК
IBAN: BG10STSA93000023181843